Artapestry6

European Tapestry Forum

Danmark, Silkeborg Bad, 16 januar-30 may 2021.

Latvia, Gulbene History&ArtMuseum, August og September 2021

Sverige, Kulturcentrum Ronneby Kunsthall, 13 november – 10 januar 2022

Finland, Keski Suomen Museum, Jywäskylä, 1 juni – 30 august 2022

Foto. Tomas Moss

«Vennskap». Guttene kommer vidt omkring.

Messelt

Messelt
Messelt.             Fotograf Bjørn Langfjæran

Bjørnejeger Ole Olsen Messelt ( 1776 – 1869) ble  født på Messelt gården Søstu i Østerdalen i 1776. På tiden var bjørnen en stor plage for de som hadde husdyr og i 1733 ble det innført skuddpremie for bjørn og alle over 16 år kunne fritt jakte. Den første bjørnejakten han deltok på var i 1791 året før han fylte 16. Ole fikk lov å være med, men uten våpen. Han kom i slåsskamp med en bjørn og ble revet opp. Han skulle egentlig konfirmeres den våren, men måtte utsette det til høsten siden han lå syk av skaden hadde pådratt seg. Da høsten kom møtte alle kameratene hans i kirken. De syntes nok at det skulle stort mot til å klare å stå der alene på kirkegolvet for å overhøres av presten. Det gikk bra, og han kunne svare på de spørsmål presten hadde.

Les mer «Messelt»