Benken

benken. billedvev. strr. 180x 450cm. 2018
BENKEN 2018 størr. 180 x 450 cm